فردید در روزگار ما چه می‌کند؟

دربارۀ نسلی که زمانۀ ما را پیش از ما دید.

۲ ماه پیش ۱۰۸۵ ۲۸:۴۱

در غیاب گفتار سیاسی

گفتار امنیتی صحنه سیاست ایران را پرکرده است./ تحلیلی از مشی امنیتی دولت روحانی

انتخابات ۹۶ برگزار شد و دولت امنیتی حسن روحانی بار دیگر منتخب مردم ایران بود. دولت روحانی در چهار سال گذشته مشی تماما امنیتی داشته و مهم آن‌که این امر هرگز چه از سوی او و چه …

ادامه
در غیاب گفتار سیاسی

مردم آرزومندند!

گزیده‌ای از مقالۀ «یوتوپیا و سیاست» یوسف اباذری به بهانۀ طرح دوبارۀ «مردم» در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخابات سیاست را زنده می‌کند!

چگونه انتخابات هرگز فرمایشی نیست؟ + فیلم انتخاباتی رهبر انقلاب در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴

در باب خیانتِ دانشگاه و خیانت به دانشگاه

در باب خیانتِ دانشگاه و خیانت به دانشگاه

بریده‌ای از سرمقالۀ شمارۀ دوم فصلنامۀ بابل به قلم علیرضا شفاه

ریای اهل مدرسه با رعایت آداب مدرسه تناسبی دارد. مدرسه که می‌خواهد پاسدار حقیقت باشد راهی ندارد جز آن‌که به حقیقت متعهد باشد. ادب مدرسه آیینۀ این تعهد است. این تعهد پیش از آن‌…

ادامه
در باب شرمساری ابدی ما

در باب شرمساری ابدی ما

آن‌ها که در همراهی با امام از «عرفان» دوری کردند، ناکام شدند.

گویا قصۀ آدمی در «احسن‌‌القصص» از الف تا یا روایت شده و بعدها «سعدی» با شرح احوال «زلیخا»، روز و حال زمانه‌‌اش را باز می‌گوید. چگونه سعدی در آیه‌‌ها وضعیت انسان را به عینه می‌یابد و طوری به اشاره باز می‌گوید که تو گویی فرض گرفته مخاطبین…

ادامه