کسی مسئولیت برجام را بر عهده نگرفته است!

اصرار بر رد یا قبول برجام، طفره رفتن از مسئولیت برجام است

۱ هفته پیش ۴۲۵

مردم آرزومندند!

گزیده‌ای از مقالۀ «یوتوپیا و سیاست» یوسف اباذری به بهانۀ طرح دوبارۀ «مردم» در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری

شاید حضور چشمگیر «مردم» در گفتار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ چندان عجیب و غیرمنتظره نباشد. مردم در انتخابات، همواره حاضر بوده‌اند. اما…

ادامه
مردم آرزومندند!

انسان و معنای سیاست

نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است/ بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است»

هاشمی؛ سیاستمدار

هاشمی و سه روایت از شخصیت سیاستمدار در تاریخ سینما

انتخابات سیاست را زنده می‌کند!

انتخابات سیاست را زنده می‌کند!

چگونه انتخابات هرگز فرمایشی نیست؟ + فیلم انتخاباتی رهبر انقلاب در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴

انتخابات هرگز نمی‌تواند فرمایشی باشد: نه از آنرو که فصلی است که در آن، بیش از همیشه از مردم و از سیاست، گفته و شنیده…

ادامه
ایوب هنر انقلاب

ایوب هنر انقلاب

چند قطعه از زندگی پرماجرای سید مرتضی آوینی

 سیدمرتضی آوینی گنگ خواب دیدهای بود که در زمانه خویش فهم نمی‌شد و حتی باید گفت هنوز هم دوره فهم تفکر او فرانرسیده است؛ چه اینکه از سوی دشمن و دوست…

ادامه