مهم‌ترین مسئله زمان معاصر، تقابل «قدرت» و «فرهنگ» است

نامه دکتر علی‌اصغر مصلح به رئیس جمهور به بهانۀ روز جهانی فلسفه

چند سال است که روزی با عنوان «روز جهانی فلسفه» تعیین شده‌است. مقصود از تعیین این روز توجه‌دادن به نقشِ فلسفه در زندگی و مشارکتِ اهل فلسفه در اصلاح و بهبود زندگی است. روز جهانیِ فلسفه بهانۀ خوبی است که اهل فلسفه، دریافت‌های خود از مسائل جهانی و مسائل کشور خود را با دیگران در میان نهند. علت نگارش این یادداشت، احساس وظیفه یکی از معلمان فلسفه کشور در مقابل مسائل انضمامی‌تر فکری-فرهنگی و سیاسی-اجتماعی است.

ادامه
مهم‌ترین مسئله زمان معاصر، تقابل «قدرت» و «فرهنگ» است

نمایش زمان دایره‌ای در روایت خطی «ماهی و گربه»

نگاهی به نوع مواجهه فیلم «ماهی و گربه» با مفهوم «زمان»

داستان مرزهای واقعیت را روشن می‌کند

چرا سونتاگ معتقد است؛ داستان واقعی، داستان نوشته شده است؟ / نگاهی به گفت و گوی سوزان سونتاگ و جان برجر

فلسفه، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد

فلسفه، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد

گزیده‌ای از پیش‌گفتار کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»

فلسفه باید نوبه‌نو از چیستی خود پرسش کند و خود را به بوتۀ نقادی بسپارد. خود را وارسی مجدد کند و ببیند آیا هنوز زنده است و رمقی برای او مانده است یا از نفس افتاده و لازم است تجدید قوا کند و راه‌های تازه‌ای فراروی خود بگشاید و به جریان روزمرۀ زندگانی آدمی جانی تازه ببخشد.

ادامه
آیندۀ آموزش روشن نیست

آیندۀ آموزش روشن نیست

پرسش‌های دکتر رضا داوری اردکانی از فردای آموزش در ایران

مدرسه و دانشگاهِ این زمان برای تدریس و تعلیم حکمت به وجود نیامده است. مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها دیگر سر و سرور جامعه هم نیستند و اگر باشند، صرفاً از آن روست که «علم» عین «قدرت» و «نظم‌بخشی» است و با آن، نظم و بی‌نظمی جهان و جامعه تنظیم می‌شود و به صورت علم درمی‌آید.