پلاس

هنر از دست رفته داستان گویی ۱۷ ساعت پیش ۴۴

داستان مرزهای واقعیت را روشن می‌کند

چرا سونتاگ معتقد است؛ داستان واقعی، داستان نوشته شده است؟ / نگاهی به گفت و گوی سوزان سونتاگ و جان برجر

کسی که بخواهد دروغ بگوید باید بتواند راست را رعایت کند. دروغ‌گویی راست جلوه دادن اتفاقی است که رخ نداده اما می‌توانست رخ دهد. رخ دادن تنها تحقق است و آنچه محقق نشده به انضمام، در آنچه رخ داده است نهفته می‌ماند. از این جهت می‌توان گفت دروغ و شایعه برانگیختن امکانات متعدد واقعیّت و تفسیر دیگر آن‌اند و نیز در خود واقعیّت امکان می‌یابند. اما ساختن شایعه تنها به لطف نسبتی معنادار با واقعیت ممکن است و نهایتاً باید به یاد داشت که این واقعیّت است که در بطن خود به شایعه پا می‌دهد.

ادامه
%d8%b3%d8%b3%d8%b3 ۱۷ ساعت پیش ۲۰۸

انسان و معنای سیاست

نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است/ بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است»

علیه علیه نقد محتوایی ۱۷ ساعت پیش ۲۷۰

نقدِ «علیه نقدِ محتوایی»

چرا نقد محتوایی فراگیرتر است؟ / یادداشتی در واکنش به «علیه نقد محتوایی»

سخنرانی دکتر کاشی ۱۷ ساعت پیش ۴۸۶

دموکراسی خطیرتر از آنی است که گمان می‌کنیم

گفتاری از محمدجواد کاشی + فیلم پرسش و پاسخ دانشجویی در سخنرانی قدرت و زندگی روزمره

چامسکی می‌گوید: حماقت و فاشیسم همه آمریکا را فراگرفته است ۱۷ ساعت پیش ۶۸۰

بدتر از آن است که فکرش را می‌کنید

چامسکی می‌گوید: حماقت و فاشیسم همه آمریکا را فراگرفته است

علیه نقد محتوایی سیدباقر نبوی ۱۷ ساعت پیش ۳۸۹

علیه نقد محتوایی

بحران نقد محتواییِ سینما حاصل بی‌عنایتی ما به سینماست

اباذری و خطری که باید نسبت به آن هوشیار بود ۱۷ ساعت پیش ۱۷۳۰

شیوه سخن گفتن، مسئولیت سخن گفتن است

اباذری و خطری که باید نسبت به آن هوشیار بود

صفحه 1 از 41234