پلاس

دکتر علی اصغر مصلح ۲۱ ساعت پیش ۳۲

مهم‌ترین مسئله زمان معاصر، تقابل «قدرت» و «فرهنگ» است

نامه دکتر علی‌اصغر مصلح به رئیس جمهور به بهانۀ روز جهانی فلسفه

چند سال است که روزی با عنوان «روز جهانی فلسفه» تعیین شده‌است. مقصود از تعیین این روز توجه‌دادن به نقشِ فلسفه در زندگی و مشارکتِ اهل فلسفه در اصلاح و بهبود زندگی است. روز جهانیِ فلسفه بهانۀ خوبی است که اهل فلسفه، دریافت‌های خود از مسائل جهانی و مسائل کشور خود را با دیگران در میان نهند. علت نگارش این یادداشت، احساس وظیفه یکی از معلمان فلسفه کشور در مقابل مسائل انضمامی‌تر فکری-فرهنگی و سیاسی-اجتماعی است.

ادامه
درباره کتاب اخیر دکتر سیدحمید طالب زاده ۲۱ ساعت پیش ۱۸۸

فلسفه، معاصرتی است که خود را می‌اندیشد

گزیده‌ای از پیش‌گفتار کتاب «گفت‌وگویی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»

دکتر رضا داوری اردکانی ۲۱ ساعت پیش ۱۰۷

آیندۀ آموزش روشن نیست

پرسش‌های دکتر رضا داوری اردکانی از فردای آموزش در ایران

عکس صحنه فیلم ماهی و گربه ۲۱ ساعت پیش ۱۸

نمایش زمان دایره‌ای در روایت خطی «ماهی و گربه»

نگاهی به نوع مواجهه فیلم «ماهی و گربه» با مفهوم «زمان»

۲۱ ساعت پیش ۸۹۵

در غیاب گفتار سیاسی

گفتار امنیتی صحنه سیاست ایران را پرکرده است./ تحلیلی از مشی امنیتی دولت روحانی

۲۱ ساعت پیش ۸۳۸

در باب خیانتِ دانشگاه و خیانت به دانشگاه

بریده‌ای از سرمقالۀ شمارۀ دوم فصلنامۀ بابل به قلم علیرضا شفاه

۲۱ ساعت پیش ۹۳۹

در باب شرمساری ابدی ما

آن‌ها که در همراهی با امام از «عرفان» دوری کردند، ناکام شدند.

صفحه 1 از 41234