پلاس

۴ ماه پیش ۵۸۲

مردم آرزومندند!

گزیده‌ای از مقالۀ «یوتوپیا و سیاست» یوسف اباذری به بهانۀ طرح دوبارۀ «مردم» در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری

شاید حضور چشمگیر «مردم» در گفتار نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ چندان عجیب و غیرمنتظره نباشد. مردم در انتخابات، همواره حاضر بوده‌اند. اما پرداختن به «مردم» در زبان نامزدهای این دوره از انتخابات، جالب توجه و بلکه منحصر به فرد است. در این دوره از انتخابات، شاید بیش از هر زمان دیگری، بر «نیازهای مردم» تأکید می‌شود. این‌بار مردم چندان هم عزیز نیستند! در یک‌سوی رقابت، «مردم» اکثریتی بی‌دست و پا هستند…

ادامه
نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است» ۴ ماه پیش ۹۷۶

انسان و معنای سیاست

نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است/ بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است»

علیه علیه نقد محتوایی ۴ ماه پیش ۶۱۹

نقدِ «علیه نقدِ محتوایی»

چرا نقد محتوایی فراگیرتر است؟ / یادداشتی در واکنش به «علیه نقد محتوایی»

سخنرانی دکتر کاشی ۴ ماه پیش ۷۵۳

دموکراسی خطیرتر از آنی است که گمان می‌کنیم

گفتاری از محمدجواد کاشی + فیلم پرسش و پاسخ دانشجویی در سخنرانی قدرت و زندگی روزمره

چامسکی می‌گوید: حماقت و فاشیسم همه آمریکا را فراگرفته است ۴ ماه پیش ۹۵۴

بدتر از آن است که فکرش را می‌کنید

چامسکی می‌گوید: حماقت و فاشیسم همه آمریکا را فراگرفته است

علیه نقد محتوایی سیدباقر نبوی ۴ ماه پیش ۶۰۱

علیه نقد محتوایی

بحران نقد محتواییِ سینما حاصل بی‌عنایتی ما به سینماست

اباذری و خطری که باید نسبت به آن هوشیار بود ۴ ماه پیش ۲۵۰۸

شیوه سخن گفتن، مسئولیت سخن گفتن است

اباذری و خطری که باید نسبت به آن هوشیار بود

صفحه 2 از 512345