پلاس

دکتر امیرمحمد گمینی ۹ ماه پیش ۱۳۶

آیا در تاریخ تمدن اسلامی با جدال علم و دین مواجه‌ایم؟

هم علم و هم مباحث دینی مانند احکام و قوانینی که در کتب کلامی وجود دارند، حاصل فکر بشری است. یکی از آن‌ها نمی‌تواند بالاتر و برتر از دیگری باشد. دعوای علم و دین دعوای خدا و بشر نبوده است بلکه دعوای بشر با بشر است. هر دو گروه عالمان دینی و دانشمندان با توجه به برداشت‌های خود نظراتی داده‌اند.

ادامه
۹ ماه پیش ۲۰۲۱

مردم آرزومندند!

گزیده‌ای از مقالۀ «یوتوپیا و سیاست» یوسف اباذری به بهانۀ طرح دوبارۀ «مردم» در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری

۹ ماه پیش ۱۰۳۷

انتخابات سیاست را زنده می‌کند!

چگونه انتخابات هرگز فرمایشی نیست؟ + فیلم انتخاباتی رهبر انقلاب در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۶۴

مست و محتشب ۹ ماه پیش ۱۱۲۴

مست و محتسب

در چند و چون سانسور آثار هنری/یادداشتی از علیرضا سمیعی در حاشیه مناظره مهدی یزدانی خرم و احمد شاکری

هنر از دست رفته داستان گویی ۹ ماه پیش ۹۷۸

داستان مرزهای واقعیت را روشن می‌کند

چرا سونتاگ معتقد است؛ داستان واقعی، داستان نوشته شده است؟ / نگاهی به گفت و گوی سوزان سونتاگ و جان برجر

نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است» ۹ ماه پیش ۱۳۸۵

انسان و معنای سیاست

نظریه ادراکات اعتباری پرسش از رابطه نظر و عمل است/ بریده‌ای از مقاله «حکومت تمام معنای سیاست است»

علیه علیه نقد محتوایی ۹ ماه پیش ۱۰۹۷

نقدِ «علیه نقدِ محتوایی»

چرا نقد محتوایی فراگیرتر است؟ / یادداشتی در واکنش به «علیه نقد محتوایی»

صفحه 2 از 41234