پلاس

هنر از دست رفته داستان گویی ۵ ماه پیش ۴۴

داستان مرزهای واقعیت را روشن می‌کند

چرا سونتاگ معتقد است؛ داستان واقعی، داستان نوشته شده است؟ / نگاهی به گفت و گوی سوزان سونتاگ و جان برجر

کسی که بخواهد دروغ بگوید باید بتواند راست را رعایت کند. دروغ‌گویی راست جلوه دادن اتفاقی است که رخ نداده اما می‌توانست رخ دهد. رخ دادن تنها تحقق است و آنچه محقق نشده به انضمام، در آنچه رخ داده است نهفته می‌ماند. از این جهت می‌توان گفت دروغ و شایعه برانگیختن امکانات متعدد واقعیّت و تفسیر دیگر آن‌اند و نیز در خود واقعیّت امکان می‌یابند. اما ساختن شایعه تنها به لطف نسبتی معنادار با واقعیت ممکن است و نهایتاً باید به یاد داشت که این واقعیّت است که در بطن خود به شایعه پا می‌دهد.

ادامه
مناسک کار علمی  از گفتار تا نوشتار ۵ ماه پیش ۵۳۸

مناسک کار علمی؛ از گفتار تا نوشتار

یادداشت سید امیر موسوی درباره ی جایگاه سخنرانی علمی و وضع آن در ایران کنونی

تزلزل-در-فرم،-تزلزل-در-محتواست ۵ ماه پیش ۴۴۹

تزلزل در فرم، تزلزل در محتواست

یادداشت سید مهدی ناظمی درباره نسبت سنت‌های فلسفی و مسئله نمایش

ذکر-سه-نکته-درباره-کار-رسانه‌ای ۵ ماه پیش ۵۲۹

ذکر سه نکته درباره کار رسانه‌ای

یادداشتی از روح الله نادری، عضو هیئت تحریریه مجله سوره اندیشه (سابق)، درباره نسبت دشوار تفکر و رسانه

صفحه 4 از 41234