پلاس

۷ ماه پیش ۱۵۲

ایوب هنر انقلاب

چند قطعه از زندگی پرماجرای سید مرتضی آوینی

 سیدمرتضی آوینی گنگ خواب دیده‌ای بود که در زمانه خویش فهم نمی‌شد و حتی باید گفت هنوز هم دوره فهم تفکر او فرانرسیده است؛ چه اینکه از سوی دشمن و دوست، به غلط دوست و دشمن تلقی می‌شد و هنوز می‌شود. سعه وجودی او در عالم عمل و نظر، به اندازه‌ای بود که بسیاری نمی‌توانستند […]

ادامه
یادداشت مهدی فاطمی در نقد آنچه جریان شناسی فکری نامیده می شود ۷ ماه پیش ۱۰۲۷

جریان شناسی فکری یا گریز از تفکر؟!

یادداشت مهدی فاطمی در نقد آنچه «جریان شناسی فکری» نامیده می‌شود

یحیا شعبانی دانشجوی دکتری فلسفه علم و تکنولوژی ۷ ماه پیش ۵۳۷

شنیدن از دیدن برتر است

«شنیدن» در عصر تصویر جهان مرده است

توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران ۷ ماه پیش ۷۰۰

درباره‌ی ملالِ سخن‌رانی

توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران

یادداشتی از علیرضا سمیعی ۷ ماه پیش ۷۳۰

یک درون نگری ویدئویی

یادداشت علیرضا سمیعی، مجری مجله تحلیلی دریچه، درباره تجربه کار در مقام مجری

۷ ماه پیش ۶۷۰

مناسک کار علمی؛ از گفتار تا نوشتار

یادداشت سید امیر موسوی درباره ی جایگاه سخنرانی علمی و وضع آن در ایران کنونی

۷ ماه پیش ۵۵۹

تزلزل در فرم، تزلزل در محتواست

یادداشت سید مهدی ناظمی درباره نسبت سنت‌های فلسفی و مسئله نمایش

صفحه 4 از 512345