پلاس

۱۰ ماه پیش ۲۴۵

در باب خیانتِ دانشگاه و خیانت به دانشگاه

بریده‌ای از سرمقالۀ شمارۀ دوم فصلنامۀ بابل به قلم علیرضا شفاه

ریای اهل مدرسه با رعایت آداب مدرسه تناسبی دارد. مدرسه که می‌خواهد پاسدار حقیقت باشد راهی ندارد جز آن‌که به حقیقت متعهد باشد. ادب مدرسه آیینۀ این تعهد است. این تعهد پیش از آن‌که طور آن مدرسه را معین کند، خود ادب داشتن را در مقام نگه‌داشت آن عهد برپا می‌کند. اگر اول شرط هر […]

ادامه
توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران ۱۰ ماه پیش ۷۷۸

درباره‌ی ملالِ سخن‌رانی

توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران

یادداشتی از علیرضا سمیعی ۱۰ ماه پیش ۸۰۱

یک درون نگری ویدئویی

یادداشت علیرضا سمیعی، مجری مجله تحلیلی دریچه، درباره تجربه کار در مقام مجری

۱۰ ماه پیش ۷۴۱

مناسک کار علمی؛ از گفتار تا نوشتار

یادداشت سید امیر موسوی درباره ی جایگاه سخنرانی علمی و وضع آن در ایران کنونی

۱۰ ماه پیش ۶۳۸

تزلزل در فرم، تزلزل در محتواست

یادداشت سید مهدی ناظمی درباره نسبت سنت‌های فلسفی و مسئله نمایش

۱۰ ماه پیش ۶۵۵

ذکر سه نکته درباره کار رسانه‌ای

یادداشتی از روح الله نادری، عضو هیئت تحریریه مجله سوره اندیشه (سابق)، درباره نسبت دشوار تفکر و رسانه

صفحه 5 از 512345