پلاس

۱۱ ماه پیش ۷۰۹

در غیاب گفتار سیاسی

گفتار امنیتی صحنه سیاست ایران را پرکرده است./ تحلیلی از مشی امنیتی دولت روحانی

انتخابات ۹۶ برگزار شد و دولت امنیتی حسن روحانی بار دیگر منتخب مردم ایران بود. دولت روحانی در چهار سال گذشته مشی تماما امنیتی داشته و مهم آن‌که این امر هرگز چه از سوی او و چه از سوی دولتمردانش پوشیده نشده است. نتیجه انتخابات بار دیگر نشان داد صحنه سیاسی ایران تا چه حد […]

ادامه
یحیا شعبانی دانشجوی دکتری فلسفه علم و تکنولوژی ۱۱ ماه پیش ۶۸۹

شنیدن از دیدن برتر است

«شنیدن» در عصر تصویر جهان مرده است

توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران ۱۱ ماه پیش ۸۲۵

درباره‌ی ملالِ سخن‌رانی

توصیفِ مجتبی کاوه، سردبیر سابق سیمافکر از سخنرانی های دانشگاهی در ایران

یادداشتی از علیرضا سمیعی ۱۱ ماه پیش ۸۶۴

یک درون نگری ویدئویی

یادداشت علیرضا سمیعی، مجری مجله تحلیلی دریچه، درباره تجربه کار در مقام مجری

۱۱ ماه پیش ۸۰۹

مناسک کار علمی؛ از گفتار تا نوشتار

یادداشت سید امیر موسوی درباره ی جایگاه سخنرانی علمی و وضع آن در ایران کنونی

۱۱ ماه پیش ۶۸۷

تزلزل در فرم، تزلزل در محتواست

یادداشت سید مهدی ناظمی درباره نسبت سنت‌های فلسفی و مسئله نمایش

۱۱ ماه پیش ۷۰۷

ذکر سه نکته درباره کار رسانه‌ای

یادداشتی از روح الله نادری، عضو هیئت تحریریه مجله سوره اندیشه (سابق)، درباره نسبت دشوار تفکر و رسانه

صفحه 5 از 6« اولین...23456