برجام در محکمه سیاست! ۴ روز پیش ۲۸۷

برجام در محکمه سیاست!

بخش دوم گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با صادق زیباکلام - دریچه ؛ سری جدید، قسمت‌ چهار و نیم

گفت‌وگوی علیرضا سمیعی در برنامه دریچه با صادق زیباکلام، در میانه راه به بحث از مذاکره با آمریکا و برجام کشیده شد. زیباکلام در ابتدا تأکید داشت که آمریکا ستیزان، این اصل را به ماهیت انقلاب اسلامی نسبت می‌دهند و او با چنین برداشتی از انقلاب اسلامی مخالف است، اما علیرضا سمیعی مجری برنامه، از مقابلۀ آمریکا با جمهوری اسلامی، طرح دیگری داشت. او نزاع ایران و آمریکا را مناقشه‌ای واقعی بر سر قدرت می‌دانست. جمهوری اسلامی، جای آمریکا در منطقۀ غرب آسیا و حتی در ایران را تنگ کرده است و این یک چالش واقعی برای آمریکا است. چالشی که نزاع ایران و آمریکا را نه به یک مسأله اعتقادی، بلکه به موضوعی یکسر سیاسی تبدیل می‌کند.

ادامه
برجام در محکمه سیاست! ۴ روز پیش ۲۸۷

برجام در محکمه سیاست!

بخش دوم گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با صادق زیباکلام - دریچه ؛ سری جدید، قسمت‌ چهار و نیم

جمهوری اسلامی بهترین شانسی است که داریم! ۲ هفته پیش ۳۷۸۸

جمهوری اسلامی بهترین شانسی است که داریم!

گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با صادق زیباکلام - دریچه؛ سری دوم - قسمت چهارم

قدرت را با حقیقت چه کار است؟ ۱ ماه پیش ۱۳۲۳

قدرت را با حقیقت چه کار است؟

گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با غلام‌حسین مقدم حیدری - دریچه؛ سری دوم - قسمت سوم

اسرائیل هم تئوری امنیت ملی دارد ۲ ماه پیش ۲۰۴۳

اسرائیل هم تئوری امنیت ملی دارد

گفت و گوی علیرضا سمیعی با محمد علی مرادی درباره تفکر آزاد و امنیت ملی -دریچه؛ سری جدید - قسمت ۲

«بازار آزادی‌ها» داعش‌سرمایه داری اند! ۴ ماه پیش ۲۳۴۵

«بازار آزادی‌ها» داعش‌سرمایه داری اند!

گفت و گوی علیرضا سمیعی با ناصر فکوهی - دریچه؛ سری جدید، قسمت‌۱

دریچه وقت زیادی ندارد! ۶ ماه پیش ۷۸۶

دریچه وقت زیادی ندارد!

آنونس رونمایی «سیمافکر؛ ویدئو رسانه فرهنگ و سیاست»

صفحه 1 از 212