ایران چگونه ممکن است؟ ۱ ماه پیش ۱۰۶۶

ایران چگونه ممکن است؟

گفت‌وگوی علیرضا سمیعی با منوچهر آشتیانی، دریچه؛ سری دوم- قسمت پنجم

سخن گفتن از وطن، در مورد خاص «ایران»، وضعیت پیچیده ای پیدا کرده است. در حالی که وطن خودش یک مفهوم سیاسی است، در مورد خاص ایران، ما با خوانشی از وطن روبرو هستیم که اساسا فرهنگی و متمرکز بر آداب و رسوم و مناسک آیینی و اسطوره ای است. هرچند رژیم پهلوی تمایل داشت که این مفهوم فرهنگی را به طریقی، به سیاست مطلوب خودش وصل کند و از آن در سیاست، نیرو بگیرد، اما همان موقع نیز ایران، تا حدزیادی یک مفهوم پیراستۀ فرهنگی-اسطوره ای باقی ماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، تلقی خاصی از مفهوم «تعلق» در سیاست، شکل گرفت که با درکی برآمده از آموزه های اسلامی، «امت» را ساخت…

ادامه
ایران چگونه ممکن است؟ ۱ ماه پیش ۱۰۶۶

ایران چگونه ممکن است؟

گفت‌وگوی علیرضا سمیعی با منوچهر آشتیانی، دریچه؛ سری دوم- قسمت پنجم

برجام در محکمه سیاست! ۲ ماه پیش ۱۸۴۳

برجام در محکمه سیاست!

بخش دوم گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با صادق زیباکلام - دریچه ؛ سری جدید، قسمت‌ چهار و نیم

جمهوری اسلامی بهترین شانسی است که داریم! ۲ ماه پیش ۴۶۸۳

جمهوری اسلامی بهترین شانسی است که داریم!

گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با صادق زیباکلام - دریچه؛ سری دوم - قسمت چهارم

قدرت را با حقیقت چه کار است؟ ۳ ماه پیش ۱۶۱۵

قدرت را با حقیقت چه کار است؟

گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با غلام‌حسین مقدم حیدری - دریچه؛ سری دوم - قسمت سوم

اسرائیل هم تئوری امنیت ملی دارد ۴ ماه پیش ۲۳۰۹

اسرائیل هم تئوری امنیت ملی دارد

گفت و گوی علیرضا سمیعی با محمد علی مرادی درباره تفکر آزاد و امنیت ملی -دریچه؛ سری جدید - قسمت ۲

«بازار آزادی‌ها» داعش‌سرمایه داری اند! ۶ ماه پیش ۲۷۱۸

«بازار آزادی‌ها» داعش‌سرمایه داری اند!

گفت و گوی علیرضا سمیعی با ناصر فکوهی - دریچه؛ سری جدید، قسمت‌۱

صفحه 1 از 212