قدرت را با حقیقت چه کار است؟ ۳ سال پیش ۲۷۳

قدرت را با حقیقت چه کار است؟

گفت‌و‌گوی علیرضا سمیعی با غلام‌حسین مقدم حیدری - دریچه؛ سری دوم - قسمت سوم

پاسداشت حقیقت، همواره تنها به مراعات کردن حقیقت در پی‌گیری امور فردی و اجتماعی محدود شده است. گویی حقیقت باید گوشه‌ای بنشیند، نظاره‌گر باشد و البته گرامی نیز داشته شود. سودای اعتلای حقیقت و بزرگداشت آن و قدرتمند کردنش در میان نیست و اگر هم هست، یا به دعاوی انحصارگرایانه درباره‌ی حقیقت می‌انجامد که ای‌بسا نیروی حقیقت را از آن می‌گیرد و یا راهی به جایی نمی‌برد. این پرسش درمیان است که آیا اساسا حقیقت را نمی‌توان به چنگ آورد؟ آیا قدرت حقیقت در همین بیرون ایستادنش از مناسبات قدرت است؟ از سوی دیگر می‌دانیم که علم، همواره قرین قدرت بوده و هست.

ادامه
دریچه-قسمت سوم ۳ سال پیش ۴۰۳

دریچه-قسمت سوم

شماره سوم مجله تحلیلی «دریچه»، با حضور سعید زیباکلام، فروردین ۹۳

دریچه-قسمت دوم ۳ سال پیش ۳۹۰

دریچه-قسمت دوم

شماره دوم مجله تحلیلی «دریچه»؛ با حضور مسعود فراستی؛ اسفندماه ۹۲

دریچه-قسمت اول ۳ سال پیش ۳۰۹

دریچه-قسمت اول

شماره اول «مجله تحلیلی دریچه»؛ با حضور بیژن عبدالکریمی؛ بهمن ماه ۹۲

صفحه 2 از 212