عقلانیت چیست؟ ۳ سال پیش ۹۷۶

عقلانیت چیست؟

گفت‌وگوی علیرضا سمیعی با سعید زیباکلام / سری دوم برنامه دریچه - قسمت هفتم

سعید زیباکلام در زمرۀ پیشگامان اهل فلسفه‌ در ایران است که به بنیان علم و اساس کار علمی اندیشیده است. آثار و آراء زیباکلام در زمان خودش نمونه‌های بی‌بدیلی در معرفت‌شناسی علم در ایران بوده‌اند که بعضا به جدیدترین رهیافت‌های مطالعات انتقادی علم در دنیا می‌پرداخت. اما فراتر از این، زیباکلام در سر و شکل دادن به سنتی انتقادی در پژوهش علم در ایران، که عقلانیت علمی را یک روش منحصر به فرد و تاریخمند می‌داند، از دیگران، توفیق بیشتری داشته است. زیباکلام بیش از دیگران، موفق بوده است تا نقد علم را به گفتاری با نفوذ عمومی خصوصا در میان دانشجویان و دانش‌پژوهان علوم انسانی و علوم محض تبدیل کند. احتمالا بسیاری از دانشجویان او در دانشگاه‌های مهندسی، پس از مواجه شدن با آراء…

ادامه
دریچه-قسمت دوم ۳ سال پیش ۷۲۵

دریچه-قسمت دوم

شماره دوم مجله تحلیلی «دریچه»؛ با حضور مسعود فراستی؛ اسفندماه ۹۲

دریچه-قسمت اول ۳ سال پیش ۷۸۷

دریچه-قسمت اول

شماره اول «مجله تحلیلی دریچه»؛ با حضور بیژن عبدالکریمی؛ بهمن ماه ۹۲

صفحه 3 از 3123