گفتگوی توکلی و سمیعی درباره «شعر و ادبیات انقلاب اسلامی»؛ ۱۷بهمن۹۲

۶۷۶

شعر انقلاب، تلاشی برای عبور از زبان سکولار است

زهیر توکلی: شعر انقلاب مانند خودِ انقلاب، مفهومی اعتباری و فاقد ذات و ماهیت است. درواقع شعر انقلاب، جریانی است که بعد از انقلاب روی کار آمد و کلیت آن -چه بخواهیم چه نخواهیم- همدل و همراه با حاکمیت است. البته تمایزات ادبی ای نیز با قبل و بعد خود دارد.
علیرضا سمیعی: زبان سکولار درباره امر زمینی سخن می گوید . این زبان حتی وقتی راجع به موضوعی آسمانی حرف می زند، آن را به استخدام زمین در می آورد. شعر انقلاب، شعری است که اکنون با زبان سکولار بیان می شود اما تمنا و تلاشی برای عبور از آن است.

این گفتگوی تصویری با عنوان “شعر و ادبیات انقلاب اسلامی”، ۱۷بهمن۹۲ ، در سایت علوم اجتماعی اسلامی ایرانی برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar