سخنرانی حسین عیوضلو با عنوان «ضرورت شناختی دوباره از چیستی اقتصاد اسلامی»؛ ۳آبان۹۰

۱۳۹۷

اقتصاد با توضیح المسائل، اسلامی نمی‌شود

علم اقتصاد اسلامی، علل مشکلات اقتصادی و راهکارهای علاج آن را در چهارچوب شریعت اسلام می جوید. مهم ترین راهبرد پیامبر ما هم، وقتی که نظام سازی می کنند، این است که «الفقه ثم المتجر»؛ یعنی اول فقه و بعد تجارت. تجارت یک امر بسیار مهمی است که در اسلام، در چهارچوب فقه به آن پرداخته شده است.
چرخه اقتصادی هم در اقتصاد اسلامی و هم در اقتصاد متعارف یکی است، ولی مسئله اقتصاد اسلامی آن است که بهترین راه حل حلال را برای درآمد پیدا کند و این، جوهری ترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است. در اقتصاد اسلامی نیز بحث هزینه کردن این درآمد حلال و رشد و توزیع آن مطرح است، ولی به نحوی که مصالح امت اسلامی محقّق شده و توان و نیروی این امت، افزایش پیدا کند.

این سخنرانی به همت «گروه مطالعات توسعه اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران»، ۳آبان۹۰  در سلسله نشست های «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در همین دانشکده ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar