سخنرانی عبدالحسین خسروپناه با عنوان «تهدیدهای دنیای سکولار برای ایرانِ اسلامی»؛ ۲۹آذر۹۰

۵۳۴

امام در جامعه‌شناسی معادله مهمی را برهم زد

امام خمینی(ره) با انقلابی که به راه انداخت، معادلۀ مهمی را در حوزۀ جامعه شناسی برهم زد؛ معادله ای که در آن، «سکولاریسم» و «سکولاریزاسیون»، از مسلّمات جامعه شناسی محسوب می شد، اما با تحقق انقلاب اسلامی ایران دچار تغییر شد. اکنون «کارکرد دین در حیات اجتماعی» یکی از بحث های مهم جامعه شناسی است. امروز که در ایران یک جامعه و حکومت دینی با پشتوانۀ مردمی تشکیل شده است، با رصد دنیای سکولار خواهیم توانست تهدیدهای آن را علیه حکومت اسلامی مشخص کرده و به دنبال راه حلی برای آن باشیم. اگر حوزه های علمیه، مسیر تولید معرفت دینی را حفظ نکنند، یقیناً گرفتار سکولاریسم و تهدیدهای آن خواهند شد. البته نباید نقش دانشگاه ها را در تولید معرفت فراموش کرد. ما باید بتوانیم با کنکاش و تحقیقات دانشگاهی خود، نیازهای جامعۀ اسلامی را پاسخ داده و در جهت تعالی آن حرکت کنیم.

این سخنرانی ۲۹آذر۹۰ به همت «کانون اندیشۀ جوان»، در همایش ملی «اسلام و سکولاریسم: افول تفکر سکولاریسم و رویش کانون های مقاومت در جهان اسلام»، در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایراد شده است.
 

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar