سخنرانی عطاءالله بیگدلی با موضوع «تاریخ تمدن» (جلسۀ ۳ و ۴) در دورۀ آموزشی عهد، ترم یک، هفتۀ چهارم

۹۸۴

سوفیسطائیان، مغالطه‌گر نبودند!

برای شناخت ریشۀ تمدن غربِ کنونی باید به بررسی فلسفۀ یونان و به طورخاص افلاطون و ارسطو پرداخت. افلاطون، ثبات را در عالم ایده ها محقق می بیند. اما ارسطو بر خلاف استادش قائل است که صورت ها (مُثُل) در ضمنِ موجوداتند نه در ورای آن ها. در غرب به اتوپیای ارسطو بیشتر از مدینه فاضلۀ افلاطون اعتنا شد.
در دوران هلنیک (یونانی مآبی)، تمدن یونانیان ادامه یافت اما در حوزۀ اندیشه، توأم با یأس بود و تفکرات کلبیون، اپیکوریان، رواقیون و نوافلاطونیان دائرمدارِ این دوره بود.
روم آرام آرام یونان را تصرف کرده و صاحب میراث تمدنی یونانی شد. عمل گرایی و لذت جویی، شکل خاصی به تمدن رومیان داد. رومیان و یهودیان علی رغم اختلاف در خداپرستی، بسیار باهم مراوده داشتند. مسیح(علیه السلام) پس از بعثت به مخالفت با هر دو قوم پرداخت و در روم بسیار گسترش یافت.

این سخنرانی در «دورۀ آموزشی عهد»، ترم یک، هفتۀ چهارم، در مؤسسۀ سیمافکر ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar