سخنرانی علیرضا قائمی‌نیا با عنوان «نسبیت و معرفت‌شناسی سکولار»؛ ۲۹آذر۹۰

۶۵۳

اولین گام اسلامی‌سازی، حذف نسبیت‌انگاری است

سکولاریسم را در معنای وسیع کلمه می توان معادل با غیاب خداوند در نظر گرفت. سکولاریسم در غرب سه ساحت عمده را طی کرده است: هنر، علم و سیاست. به قول بیکن، ملکوت بشر جدید، زمین است و راه دستیابی به این ملکوت، علم و تکنولوژی است.
به معنای کلی، سکولاریسم، ماجرای تاریخ بشر است و با هبوط آدم آغاز می شود. اما اسلام بر پایۀ حضور حداکثری خداوند شکل گرفته است. تاریخ بشر، صحنۀ ظهور خداوند و شیطان است و نزاع اسلام و سکولاریسم تا قیامت ادامه خواهد داشت.

این سخنرانی ۲۹آذر۹۰ به همت «کانون اندیشۀ جوان»، در همایش ملی «اسلام و سکولاریسم: افول تفکر سکولاریسم و رویش کانون های مقاومت در جهان اسلام»، در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar