سخنرانی یوسفعلی میرشکاک با موضوع «تاریخ انبیاء» (جلسۀ پنجم) در دورۀ آموزشی عهد، ترم یک، هفتۀ ششم

۶۵۸

متشرع‌ترین خلق خدا هنوز بنی‌اسرائیل‌اند

حضرت ابراهیم(علیه السلام) فرزندان بسیاری داشتند و برخی از ایشان را برای هدایت اقوام به سرزمین های مختلف می فرستادند. یکی از این افراد حضرت لوط(علیه السلام) بودند که علی رغم مقام رفیع شان، هیچ توفیقی در هدایت قوم خویش نیافتند. سرانجام فرشتگان الهی به رهبری جبرئیل(علیه السلام) نازل شده و قوم لوط را به عذاب الهی دچار کردند.
سپس حضرت ذوالقرنین(علیه السلام) را داریم که هم نبی بودند و هم پادشاه و ساخت دیوار چین را به ایشان نسبت داده اند. بعد از این، بعثت حضرت یعقوب(علیه السلام) پیش می آید. ایشان مدتی برای دایی خود ـ لابان ـ چوپانی کرده، نزد وی پرورش یافته و داماد او شدند. یعقوب(علیه السلام) صاحب ۱۲ فرزند شدند و ماجرای حضرت یوسف(علیه السلام) پیش آمد. همسر یوسف(علیه السلام)، دختر کاهن مصر بود. اگر نبوت در آل یوسف می ماند، قبطی ها (مصریان) در نبوت شریک می شدند که این امر برای بنی اسرائیل ناخوشایند بود.

این سخنرانی در «دورۀ آموزشی عهد»، ترم یک، هفتۀ ششم، در مؤسسۀ سیمافکر ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar