گفتگوی علیخانی و پورحسن درباره «آسیب‌شناسی و بررسی پایان‌نامه‌های علوم انسانی»؛ ۲۴اردیبهشت۹۳

۶۹۴

سرقت و تقلب علمی در پایان‌نامه‌ها بیداد می‌کند

قاسم پورحسن: ما باید برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، افقی را شکل بدهیم. این افق، باید بر اساس برنامه ها و نیازهای ما شکل بگیرد. ما باید مشخص کنیم که مثلاً در پنج یا ده سال آینده، در هرکدام از مقاطع علوم انسانی به چه پایان نامه هایی نیاز داریم.
علی اکبر علیخانی: این ضعفِ نظام آموزشی ماست که دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، وقتی به مرحلۀ پایان نامه می رسد، هنوز دغدغه و مسئله ای برای پی گیری ندارد و از استاد خود، طلبِ دغدغه و مسئله می کند.
این میزگرد، ۲۴اردیبهشت۹۳  در برنامۀ «مجلۀ علوم انسانی زاویه» از شبکۀ چهار سیما پخش شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar