سخنرانی حسین کچویان با عنوان «پوپولیسم؛ عوام‌گرایی یا مردم‌باوری؟»؛ ۵دی۸۵

۱۰۲۴

لیبرالیسم توده را حیوان می‌داند

از زمان هابز، یک نظریۀ سیاسی، موضوعِ توجه قرار گرفت که مطابق آن، از طرفی فرد به مثابۀ اصل، اساس و بنیان حیات جمعی انسان قلمداد شده و از طرف دیگر، جامعه و هر مجموعۀ امور جمعی از قبیل سنت ها، نهادها و دولت، به مثابۀ شرّ لابد تلقی شد. یعنی وضعیت طبیعی، وضعیت انسان های جداافتاده ای است که هیچ سروکاری با یکدیگر ندارند و تنها میل دارند آب به آسیاب خودشان بریزند.
از منظر لیبرالیسم، هر چیزی که تنوع، تکثر و نهایتاً فردیت آدم ها را زیر سؤال ببرد، نامطلوب بوده و این ریشۀ دیدگاهی است که بعدها پوپولیسم را مذموم به حساب آورد. مشکل این دیدگاه این است که مبنای آن که همانا طبیعی دانستن وضع فردی ـ و نه وضع جمعی ـ برای انسان است، نادرست است. جریان لیبرالیستی برای حل این معضل، حرکت جمعی را تنها در درون نهادهای واسط جامعۀ مدنی تأیید می کند.

این سخنرانی، ۵دی۸۵ ، در همایش «پوپولیسم؛ عوام گرایی یا مردم باوری؟»، در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و به همت بسیج دانشجوییِ این دانشکده ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
بهلول
بهلول

بارها گفته ام و بار دگر می گویم، انتظار فایل های ورد و پی دی اف از نیمه خرداد کشم….

Anonymous
Anonymous

اگر زحمت تهیه ورد و پی دی اف را خودتان بکشید حتما در سایت استفاده خواهیم کرد و ضمیمه ویدئوها خواهیم نمود.