سخنرانی علیرضا سیفی با موضوع «مظاهر تمدنی تجدد (معماری)» در دورۀ آموزشی عهد، ترم دوم، هفتۀ سیزدهم

۷۸۰

در مدرنیته زیبایی از کارایی جدا شد

یک کهن الگو از خانه وجود دارد که در درون انسان هاست که حتی اگر در بیرون هم نمود نداشته باشد، در خیالات و نقاشی خود را نشان می دهد. در بینش اساطیری، مکان به عنوان یک فضای ساده، کمی و یکنواخت که بتوان در آن عناصر متجانس و یکسانی را در سطح افقی یا عمودی رو هم انباشت، به حساب نمی آید، بلکه امری کیفی است و در مکان اساطیری محتوا از مکان جدا نیست.
در معماری مدرن، زیبایی ار کارایی جدا شد و با انقلاب صنعتی، خانه تبدیل به یک کالا شد که مورد معامله قرار می گیرد و هیچ نسبتی با ساکنان آن ندارد. چند ویژگی را اجمالاً می توان برای معماری سنتی برشمرد: پرهیز از بیهودگی، درون گرایی، نیارش، خودبسندگی و مردم واری.

این سخنرانی در «دورۀ آموزشی عهد»، ترم دوم، هفتۀ سیزدهم، در مؤسسۀ سیمافکر ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar