سخنرانی حسین کچویان با عنوان «اصلاحات در غرب تا کجا؟»

۷۴۰

خلاء ایدئولوژیک، پاشنه آشیل جنبش وال استریت

اگر بخواهیم به شکل خاص روی جنبش وال استریت تمرکز کنیم، میان امریکا و وضعیت دیگر کشورهای غربی تفاوت های زیادی وجود دارد. هرچند که نشان دهنده یک اتفاق جهانی است. به نظر من ریشه های این جنبش به دهه ۸۰ میلادی یعنی اجماع واشنگتن و ظهور اقتصاد ریگانی و تاچریسم بازمی گردد که به پیدایی نئولیبرالیسم و نومحافظه کاران منجر شد. که درواقع کلیت آن، گسترش و بسط ساختار اقتصادی و خاص سرمایه داری به قلمرو دولت بود: یعنی غصب کامل دولت توسط بخش خصوصی. به این معنا که دولت به ابزار بخش خصوصی تبدیل شد. اقتصاد ریگانی و تاچریسم از یک وضع غیرواقعی، اعتبارات و … برای تحریک اقتصاد استفاده کرد و از آن برای خروج از بحران های دهه ۷۰ بهره گرفت که رشدهای بادکنکی در برخی کشورها به همین امر برمی گردد. از همان زمان پیش بینی بحران در اقتصاد غرب می شد و تصور این بود که در دهه ۹۰ این اتفاق می افتد.

این سخنرانی، آبان۹۳ ، در همایش «غرب علیه غرب» در «دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران» و به همت بسیج دانشجویی این دانشکده برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar