سخنرانی احمد رهدار در گردهمایی «جنود عقل»؛ ۲۹شهریور۹۳

۶۸۶

تعاریف غربی در پژوهش های ما هژمون هستند

ما در مواجهه با علم غربی باید به این نکته توجه کنیم که در بسیاری از پژوهش های ما تعاریف غربی هژمون هستند؛ یعنی محدوده موضوع را حتی در فرضی که موضوع برای ما موضوع مهمی باشد، از غرب می گیریم. بی اغراق باید بگویم در مورد صد واژه یا کلید واژه که معرف هویت ما هستند و به ما قوام می بخشند، بلایی همچون واژۀ علم سرشان آمده است. من معتقدم اتفاقی که افتاده است یک فاجعه است. باید توجه کنیم که این واژه ها واژه های خنثایی نیستند بلکه به تبع آن اتفاقاتی در وادی عمل می افتد که با تمام تلاشمان در حوزه عمل هم نمی توانیم تأثیر آن را از بین ببریم.
به لحاظ روش معتقد هستم ما از نظر روش در مواجهه با انسان در حوزه تربیت، تعریف غلطی از انسان را پیش فرض قرار داده ایم. در تعالیم اهل بیت(ع) نیز می بینیم که هیچ کدام از این ها موضوع ندارند، لذا مواجه شدن با انسان از قِبَل موضوع کار اشتباهی است. اهل بیت(ع) انسان را انضمامی فهم کرده اند نه انتزاعی.
ما در قضاوت هایی که در حوزه ی علم انجام می دهیم دچار اشتباه می شویم چرا که گاهی متناظر های جهان اسلامی و غرب متفاوت است. نباید نمونه های غیرمتناظر را با هم سنجید، چرا که به لحاظ منطقی اگر قرار باشد تیپیکال ها مقایسه شوند، اسلام تیپیکال خودش را دارد غرب هم تیپیکال خودش را.

این سخنرانی ۲۹شهریور۹۳، در گردهمایی فعالان تحول در علوم انسانی سراسر کشور«جنود عقل»، در اردوگاه شهید چمران تهران و به همت موسسه اشراق ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar