گفتگوی رهدار و همایون با موضوع «انبیاء؛ حلقه مفقوده تاریخ»؛ بهمن۱۳۹۳

۹۰۱

تاریخ منشاء انحراف سایر علوم است

احمد رهدار: ضرورت پرداختن به تاریخ انبیاء در واقع همان ضرورت بعثت انبیاء است. اولین انسانی که در زمین مکلف می شود «نبی» است و آخرین انسانی هم که از دنیا می رود نیز «ولی» است؛ بر این اساس کل تاریخ بشر می شود«تاریخ حجج» و «تاریخ قدسی». خیلی با تأخیر و در پس یک تاریخ طولانی متوجه شدیم که بر سر ما کلاه رفته است و چرا «تاریخ» را بر مبنای «تاریخ اهل بیت» و «تاریخ حجج و انبیاء» استوار نکردیم؟

محمدهادی همایون: متأسفانه کسی بر این مبنا فکر نمی کند که اولین انسان «پیامبر» است، این موضوع بسیاری از مباحث عقلی و کلامی ما را حل می کند. تصور غالب ما این است که بشر در روی زمین قرار گرفت و بدون هیچ چیزی رها شد و کم کم با خدا آشنا می شود و خدا تازه به فکر ارسال هادیان برای او می افتد؛ این نگاه، نگاهِ خیلی از دین مداران نیز است.

این نشست تخصصی بهمن۱۳۹۳، به همت گروه تاریخ بانوان مؤسسه اشراق در این مرکز برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar