گفتگوی کچویان و رهدار با موضوع «انقلاب اسلامی؛ تلاش مردم یا درایت نخبگان»؛ بهمن۱۳۸۷

۱۲۷۱

انقلاب اسلامی انقلاب همه طبقات بود

حسین کچویان: انقلاب اسلامی، انقلابِ همه طبقاتی و درگیرکننده همه مردم بود. در طول تاریخ حادثه ای نظیر آنچه در انقلاب اسلامی ایران رخ داد نداریم. انقلاب به معنای مدرنش یعنی«ایجاد بهشت روی زمین»؛ یعنی مشکلات اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی و … زمینه ایجاد انقلاب می شدند، انقلاب فرانسه به عنوان موفق ترین انقلاب غربی و مدرن نتوانست این بهشت را ایجاد کند. انقلاب اسلامی ایران به معنای مدرن انقلاب، انقلاب نبود؛ امام(ره) نیز بسیار تلاش کردند که ما انقلاب را چنین نبینیم؛ وقتی ایشان می گفتند«انقلاب ما برای خربزه نبود»، نفی عامیانه این تعببیر که social problem انقلاب ما را ایجاد کرد بود.
احمد رهدار: من در تحلیل تاریخ نخبه گرا هستم یعنی تاریخ را بر محورر حجج الهی تحلیل می کنم؛ امام دایره مدار تاریخ است، سرنخ بازی تاریخ در دست حجت الهی است و به میزان میدان مغناطیسی مترتب بر منزلت وجودی امام می شود، پیرانش هم در حول این دایره دور او می چرخند. امامی که امام انقلاب اسلامی است حتماً امامِ فقیه است البته امامی است که در اوج فقاهت اوج عرفان را هم دارد. فقه علمی است که مبنای رفتار، کنترل و مدیرت افراد است، اگر کسی بخواهد نقش رهبری ایفا کند باید این منبع (فقه) را ادر اختیار داشته باشد.

این سخنرانی بهمن۱۳۸۷ درنشست «انقلاب اسلامی: تلاش مردم یا درایت نخبگان» به همت دفتر گفتمان انقلاب اسلامی در مجموعه فرهنگی اسوه ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar