میزگرد «تببینی متفاوت از انقلاب اسلامی ایران» با حضور گل‌محمدی، مرشدی‌زاد و صفاری؛ ۲۱بهمن۹۳

۹۲۲

انقلاب ساخته نمی شود، اتفاق می افتد

سهیل صفاری: در سال های اول انقلاب اسلامی درس هایی بصورت آگاهانه و غیر آگاهانه از انقلاب فرانسه گرفته شده است. انقلاب اسلامی بر خلاف انقلاب های فرانسه و روسیه که پر از کشت و کشتار بود، انقلابی ملایم بود و خون های کمتری ریخته شد؛ تجربه رهبر انقلاب باعث شد تا ما خیلی از اشتباهات و تندروی های انقلاب فرانسه را تکرار نکنیم.
احمد گل محمدی: اولین چارچوب نظری که در انقلاب اسلامی پژوهی مسلط شد کارکردگرایی بود و بعد از نوبت به مارکسسیت ها رسید که خیلی نتوانستند مانور بدهند. بعد از این دوره سنت روان شناختی- جامعه شناختی به انقلاب پژوهی پرداخت؛ بعد آن نیز نوبت تبیین های سازمانی و بعد از آن فرهنگی- گفتمانی رسید و این اواخر نیز پژوهشگر آمریکایی «چارلز کورزمن» تحلیل متفاوتی از انقلاب اسلامی انجام داد.
علی مرشدی زاد: اگر بپذیریم که هر نظام سیاسی و اجتماعی نیاز به تغییر دارد؛ آیا فقط می توان به تغییر اصلاحی اکتفا کرد؟ محافظه کاران از این نکته غافل اند که انقلاب ساخته نمی شود؛ بلکه انقلاب اتفاق می افتد.

این میزگرد ۲۱بهمن۹۳، در در انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar