گفتگوی میرشکاک و محمودی در نشست نقد کتاب «شاه بی شین»؛ ؛ ۱۱بهمن۹۳

۸۴۷

رمان نمی تواند ایدئولوژیک باشد

یوسفعلی میرشکاک: پس از انقلاب دیدیم کارهایی در حوزه ادبیات و سینما انجام گرفت که به شدیدترین شکل ممکن ایدئولوژیک بود؛ غافل از این که نویسنده رمان باید فراتر از نیک و بد و با پرهیز از موضع گیری صریح نسبت به شخصیت های مدنظرش کتاب را بنویسد. ممکن است در شعر بتوانیم موضعی اتخاذ کنیم و شعر بتواند موضع ایدئولوژیک را تحمل کند، اما رمان و سینما نمی توانند این کار را بکنند و هنگامی که نویسنده خودش را محدود به موضوع کند، از حیث ساختار و معماری هم محدود می شود.
حسن محمودی: راوی کتاب «شاه بی شین» بسیار صادقش است و حس همذات پنداری خوبی میان این کار و مخاطبش وجود دارد. در رمان ایرانی ما شاهد زاویه دید دوم شخص نیستیم، اما نویسنده در این رمان به کمک این زاویه دید جادویی ما را به جلسه محاکمه شاه دعوت می کند و این یعنی واکاوی تاریخ به همراه من درونی همه مخاطبان. ما با اینکار نه فقط محمدرضا پهلوی که همه دیکتاتورها را پیش رویمان حس می کنیم.

این سخنرانی ۱۱بهمن۹۳، در سلسله جلسات «آینه بندان» با موضوع نقد و بررسی رمان «شاه بی شین» نوشته محمدکاظم مزینانی در حوزه هنری ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar