سخنرانی دکتر علیرضا قائمی‌نیا با موضوع «تمایز علوم انسانی و علوم طبیعی»؛ ۱۴بهمن۱۳۹۳

۴۵۷

اسلامی کردن علوم بحثی سیاسی نیست

مسئله علوم انسانی اختصاص به متفکران داخلی و ایرانی ندارد، برخی کشورهای آسیای شرقی و عرب زبان نیز این بحث ها را به شدت دنبال می کنند. پس قضیه را نباید سیاسی قلمداد کنیم، مسئله فکری است؛ در دوره تاریخی قرون وسطی هم علوم انسانی به غرب انتقال یافت و الآن هم بازخورد علوم جدید به عالم اسلام مطرح است، بنابراین وضعیت الآن ما برعکس دوران قرون وسطی شده است.
طرح مسئله اسلامی بودن علوم بدیهی است و نباید آن را سیاسی دانست و اتفاقی است که مرتب در تفکر افتاده است، منتها تفاوت این دوره با دوره های گذشته این است که دوره ما به لحاظ تاریخی ممتاز است و علوم از هم جدا شده و پارادایم های خاصی یافته و مسائل و تئوری ها مشخص شده است. چنینی رشدی را در گذشته شاهد نبودیم، اما این مسئله مانع نمی شود که مسئله اسلامی یا دینی بودن علوم انسانی طرح شود. –

این سخنرانی ۱۴بهمن۹۳، در همایش «جهان انسانی، حکمت اسلامی»، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و به همت کانون اندیشه جوان و کارگروه فلسفه اسلامی موسسه اشراق ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar