مقاله تصویری از سید مرتضی آوینی با عنوان «درباره غرب»

۱۸۹۷

درباره غرب

فایل حاضر حاصل مباحث و تاملات شهید آوینی در باب تکنولوژی، هنر و ورزش مدرن، علم، توسعه و شئونات مختلف مدرنیته است که با صدای ایشان و تصاویری مرتبط با بحث همراه شده است. در بخش هایی از این ویدئو بیان می شود:
غربزدگی یک واقعیت تاریخی است که همه جوامع غیر غربی را، از جمله جامعه ایران، تحت تاثیر قرار داده و به یک معنا از جهات تاریخی و فرهنگی جوامع غیر غربی را تسخیر کرده است.
چیزی که الان به نام تمدن غرب وجود دارد یک کل به هم پیوسته و در عین حال بسیار پیچیده است. در عالم جدید آدم، آدمِ دیگری شده است. بشر جدید نظرگاه جدیدی درباره عالم پیدا کرده است. بشر امروز در همه جهات وجودی به نحوی از انتزاع رسیده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar