مناظره مهدیار و حیدری با موضوع «جامعه شناسی ایران؛ اکنون و آینده»؛ ۲۲فروردین۹۴

۵۴۹

جامعه شناسی ما نظریه زده است

میثم مهدیار: مهمترین خصلت انسان دانشگاهی مسئله مندی بوده که متأسفانه تنها چیزی که امروزه در فضای دانشگاهی ما وجود ندارد همین مسئله مندی است. وضعیت تفکر و فلسفه در جامعه ما این امکان را ندارد که به مفهوم سازی های ما کمک کند؛ باید وارد واقعیت اجتماعی شد. به نظر من بهترین مفهومی که می تواند وضعیت ما را توصیف کند، «خودباختگی» است. مفهوم خودباختگی دارای اجزایی است که مهمترین جز آن نظریه زدگی است. به نظر من کسی که از مرگ جامعه شناسی صحبت می کند و مفاهیم برون گفتمانی را برای توصیف جامعه شناسی استفاده می کند؛ نمی توان با او صحبت جامعه شناسی کرد.
آرش حیدری: فضای حاکم بر جامعه شناسی و نهاد علم در ایران با سیاست در ارتباط است که خط قرمزهایی تولید می کند و این خط قرمزها باعث می شود بسیاری از فضاهایی که باید مورد نقد رادیکال فضاهای علمی قرار بگیرند، به صورت حلقه هایی بسته در می آیند. راه حل این مشکل در دموکراتیزه کردن علم است. ما نیازمند فضایی هستیم که در آن تکثری از اندیشه ها و مکاتب علمی اجازه شکل گیری و موضوعیت داشته باشند.

این مناظره ۲۲فروردین۹۴، به همت بسیج دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در سالن شهید مطهری این دانشکده برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar