مناظره میلانی و اعتصامی درباره «رابطه دین و فلسفه»، خرداد ۱۳۹۰

۹۷۸

تعقل تنها در تعالیم انبیاء است

حسن میلانی: در مرحله اول با وجود انبیاء، کسی حق ندارد به اهل فکر که همان فلاسفه اند رجوع کند، در فلسفه بن بست هایی وجود دارد که به هیچ وجه قابل حل نیست. درمورد فلسفه می گویند فلسفه مساوی است با عقلانیت و یا به تعبیر برخی هستی شناسی عقلی، لذا مدعا این است که فلسفه و عرفان از قرآن و برهان هیچ جدایی ندارد. بخاطر اینکه قرآن و برهان هم به طریق اولی همان مطالب عقلی و برهانی می باشد. در مقابل این نظریه باید گفت: ما نمی پذیریم واقعا عقلانیت در فلسفه مراعات شده باشد، بلکه عقلانیت کامل در همان مطالب مکتب وحی مراعات شده است.
محمد مهدی اعتصامی: خداوند بشر را طوری آفریده تا زندگی را بر اساس فکر و اندیشه انجام دهد. خداوند دستگاه عقل را برای تفکر در وجود ما قرار داده است. البته عقل ما نیز ناقص و درحال رشد است. وجود خطا موجب رد تعقل نمی َشود. به نظر بنده عقل و فکر متفاوت نیستند یعنی کارعقل فکر کردن است. نبی نیامده تا دهان و فکر ما را ببندد بلکه آمده تا تعقل را باز کند.

این مناظره خرداد ۱۳۹۰، از برنامه زاویه شبکه چهار صدا و سیما پخش شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar