سخنرانی ناصر فکوهی با عنوان «شخصیت ایرانی از واقعیت تا تخیل»، ۱۶اردیبهشت۹۴

۱۶۳۷

هویت ایرانی کاملا متکثر است

تاریخ تمدن ایرانی، که حداقل سه هزار سال قدمت دارد، از همه نظر متکثر بوده است؛ زبان، دین ،جغرافیا، دین، سبک زندگی و… . ایرانِ امروز نیز این تکثر را درون خود دارد. اتفاقاً راز پایداری فرهنگ ایرانی در متکثر بودنش است.
در این شرایط آیا می توان از یک «شخصیت» یا از یک «هویت» واحد ایرانی سخن گفت؟ استدلال ما آن است که هویت ایرانی تنها در قالب متکثر، انعطاف آمیز و پویا تعریف شده و بر همین اساس فرایندهای هویت سازی ذهنی و کالبدی را به وجود آورده است.
با این نگرش می توان گفت هویت های خیالین ایرانی عبارتند از: اسطوره های باستان گرایی، اسطوره های اخلاقی، اسطوره های مدرن و اسطوره های قدرت.
و در مقابل برای هویت های حقیقی ایرانیان می توان از جوان شدن، زنانه شدن، شهری شدن و تغییرات جماعتی به معنای گذار از جماعت های سنتی یا بازسازی شده سنتی به جماعت های جدید و متکثر و متداخل و پیچیده نام برد.

این سخنرانی ۱۶اردیبهشت۹۴، در نشست «شخصیت ایرانی از واقعیت تا تخیل»، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
وحید
وحید

بعضی حرفهایشان درست نیست
جای خداوند و دین مداری در کلامشان خالیست