سخنرانی محمود حکمت‌نیا در نشست «آسیب شناسی حقوق در جامعه ایرانی»، ۲۸اردیبهشت ۹۴

۹۳۴

حقوق ما ترجمه ای است

برای اینکه حقوق را خوب بفهمیم، باید حوزه الزام و التزام دقیق متعین بشود. در جامعه ایرانی وقتی می خواهیم حقوق را باز کنیم، ابتدا باید این سؤال را پاسخ بدهیم که جامعه ما جامعه ای است که سهم حقوق در آن اندک بوده است. مردم به جای اینکه بر اساس قواعد حکومتی رفتارشان را تنظیم کنند، بر اساس التزامات فقهی رفتارشان را تعیین کرده اند. سؤالی که مطرح است، این است که نقش حقوق به لحاظ تاریخی در جامعه ایران چقدر بوده است؟ من می گویم بسیار اندک بوده است.
یکی از دلایل قانون گریزی این است که مردم احساس تعلق به قوانین نمی کنند. اصلا برای قواعد حقوقی توجیه نشده اند. حوزه اراده افراد که ربط مستقیمی با مسئولیت پذیری دارد را رها کرده ایم و به جای آن می خواهیم قواعد آمره را جایگزین کنیم. حقوق ما الآن مبنایی ندارد و ترجمه ای است و ترجمه برون داد حقوق و نه بحث های نظری حقوق است، حقوق ما اصلاً بحث های نظری ندارد و وقتی بحث نظری نداشته باشد، نظام ندارد.

این نشست ۲۸ اردیبهشت ۹۴ به همت کارگروه حقوق مؤسسه اشراق در این مؤسسه برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar