گفتگوی رهدار و حقیقت در نشست «تمدن و سیاست»، ۲۵ بهمن ۱۳۹۳

۴۵۴

حصول هیچ تمدنی دفعی نیست

صادق حقیقت: هر تمدنی پیش شرط هایی دارد و برای تحقق نیازهایی دارد. در تمدن ها واحد اصلی انسان است، نه ماشین و ابزار. پس بار اصلی بر روی انسان هاست. البته این انسان دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری دارد. پس ابزارهایی که در حوزه فناوری برای انسان ساخته می شود، اهمیت درجه دوم دارد و انسانیت، انسان و فرهنگ اهمیت درجه اول دارد. تمدن نوین اسلامی، هر چند آرمان بسیار خوبی است و باید به سمت آن حرکت کنیم و فعالیت ما به سوی آن باید باشد، اما به شکل واقع بینانه این آرمانی بیش نیست و تا رسیدن به آن نقطه زمان بسیار زیادی را باید طی کنیم.
احمدرهدار: حصول هیچ تمدنی، دفعی نیست. توجه به این نکته باعث می شود که بپذیریم که همه تمدن ها قبل از شکل تام خود، یک شکل ناقص در بستر تاریخ دارند. بسط فرهنگ از یک مرحله ای به بعد، عنوان تمدن به خود می گیرید. وضع تمدنی زود و ساده حاصل نمی شود. این طور نیست که به سهولت بعد از یک دهه یا دو دهه ایجاد شود، وقتی هم که ایجاد شد، به زودی از بین نمی رود. بنده معتقدم تمدن غرب یک تمدن رو به خاموشی است و این تمدن چند قرن طول کشیده تا شکل بگیرد و چند قرن هم طول خواهد کشید تا خاموش شود.

این نشست ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ در فرهنگسرای مهر کاشان به همت موسسه مطالعات تمدن اسلامی برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar