سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی با عنوان «نقش علوم انسانی در آینده انقلاب»، ۲۴ آذر ۱۳۹۰

۱۱۳۹

دعوای علم و دین در اسلام معنا ندارد

تفاوت عمدة علوم انسانی با سایر علوم این است که بقیه علوم ابزارسازی می کنند در حالی که علوم انسانی با تفسیر و تعریف انسان، کارش را شروع می کند و به کار توصیه به انسان در عرصه های مختلف از جمله نظام سازی مشغول می شود. بقیه علوم سخت افزارهای یک نظام اجتماعی و مدنی اند و علوم انسانی نرم افزار آن را فراهم می کند.
وجود مکاتب مختلف در شاخه های علوم انسانی به معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی متفاوتشان برمی گردد. اسلام همة معرفت ها را در حدود خاصی معتبر می داند؛ هر گزاره ای که برهانی و عقلی یا تجربی باشد به همان اندازه ای که برهان و تجربه معتبر است، آن گزاره علمی است؛ حتی اگر نظریه پرداز آن مسلمان نباشد، باید دید آن گزاره تا چه مقدار با معیارهای معرفت شناسی اسلامی سازگاری دارد. با مبانی غیراسلامی در رشته های مختلف مکتب سازی کرده اند ما نیز با مبانی اسلامی مکتب سازی می کنیم.

این سخنرانی ۲۴ آذر ۱۳۹۰، در سلسله نشست های غرب شناسی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و به همت کانون غرب پژوهی و اندیشه این دانشگاه ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar