سخنرانی حمید پارسانیا در نشست «اسفار مجازی، کرسی ارتباطات صدرایی»، ۱۶ شهریور ۹۴

۹۹۱

ارتباطات صدرایی روش خود را می سازد

دانش های ارتباطی در واقع دانش های توزیع دانش است نه تولید دانش. یعنی دانش ارتباطات علم تولید نمی کند بلکه توزیع علم است. نظریه های اجتماعی وام دار موسسان خودشان هستند. رویکردهای آن هم وام دار عقبه های فلسفی خودشان هستند. بر این اساس حکمت اسلامی یقیناً تأثیرات فراوانی در دانش ارتباطات خواهد داشت. یکی از این مبادی که تأثیرگذار است، رویکردی است که حکمت صدرایی به اصل هستی دارد.
بخش دیگر از اندیشه های صدرا که در این علم تاثیر گذار است، معرفت شناسی اوست. همانجایی که علم را تعریف می کند و می گوید علم همان دانش آزمون پذیر است و بعد می گوید علم با عقل شروع می شود و حس با حضور عقل شروع می شود. ابزار علم، عقل است. اینها بخشی از بحث های معرفت شناختی صدرا است که می تواند تبیین علوم ارتباطات باشد. این نظریه برخی از نظریه های دیگر را دور می کند. این چارچوب را اگر در نظر بگیریم مسیری را برای ما طراحی می کند که آن مسیر علوم ارتباطات است. اما این مسیر روشی را برای خودش تولید می کند و البته روش است نه کاربرد نظریه.
در ادامه این جلسه حجه الاسلام عبدالحسین خسروپناه به صورت اجمال به تبیین نظرات خود که قبلاً در همایش اول اسفار مجازی طرح شده بود، پرداختند.

این سخنرانی ۱۶ شهریور ۹۴، از سوی پژوهشکده ارتباطات در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar