سخنرانی موسی نجفی در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی»، ۱۸ شهریور ۹۴

۸۳۷

حافظه تاریخی ما ضعیف شده است

اقتصاد مقاومتی ابعاد تاریخی وسیعی دارد و ریشه این مفهوم را باید در هویت ایرانیان جستجو کرد. ابزار تحریم ابتدا توسط ما علیه دشمنان استفاده شد -مانند تحریم تنباکو- و طبق اسناد تاریخی، تحریم خرید کالاهای خارجی توسط علمای شیعه ضربه های قابل توجهی به استعمارگران وارد ساخت که عصبانیت و خشم آن ها از این امر در اسناد تاریخی سفارت خانه هاشان مشهود است.
هویت ملی و حافظه تاریخی، نقش مهمی در مبارزه های مردم ایران علیه استعمار دارد و در مقابل نیز استعمار برای منهدم کردن این دو عنصر تلاش کرده است. البته با تلاش های علمای شیعه و حضور پررنگ مردم، این حرکت ها ناکام مانده است.

این سخنرانی ۱۸ شهریور ۹۴، در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی» به همت پایگاه «مدرسه اقتصاد» ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar