سخنرانی مسعود درخشان در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی»‌، ۵مهر۹۴

۱۴۳۰

هدف اقتصاد اسلامی تقویت قدرت اسلام است

 ما اگر اقتصاد را بر مبنایی از رفتار ها تحلیل کنیم، بر مبنای اسلام قابل توجیه است، چون بانک را در مجموعه ای از رفتار ها دیدیم و تحلیل کردیم که این رفتار ها باید اسلامی بشود. پس رفتار بانکداری به شیوه گذشته قابل توجیه شد و بانک بر اساس فقه به شیوه گذشته رواج پیدا کرد، عقل در مسیر غیر شرع حرکت می کند و شرعی هم می شود. حرکت های عقلی که باید در مسیر شرع بروند، در مسیرخلاف شرع حرکت می کند و شرعی قلمداد می شود.
هیچ یک از فقها برای حفظ قوام اسلام نظام بانکی را رد نمی کنند و هر یک از رفتار ها در نظام بانکی از طریق مختلف می تواند دلیلی شرعی یابد، ولی در عین اسلامی بودن رفتار ها و روابط، نظام اقتصادی متشکل از این نوع مجموعه ها اسلامی نباشد.
اگر اقتصاد را رابطه بدانیم وسعی کنیم روابط و رفتار ها را اسلامی بکنیم، اقتصاد اسلامی نمی شود. به طور خلاصه اقتصاد را باید به جای مجموعه ای از رفتار ها، بردارهایی از قدرت دید. قدرت های سیاسی و اقتصادی بر هم تاثیر می گذارند، حال باید دید وقتی بانک دید نهادی است که قدرت ثمره آن است، این قدرت به چه سمتی است. متفکرین اقتصاد اسلامی از این نکته غفلت کرده اند، اقتصادی اسلامی است که نتیجه اش مقوم قدرت سیاسی باشد و نظام فرهنگی را هم خدشه دار نکند.

این سخنرانی ۱۹ شهریور ۹۴، به همت پایگاه «مدرسه اقتصاد» ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar