سخنرانی مهدی طغیانی در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی»، ۲۰شهریور۹۴

۱۰۱۷

تحول اقتصادی در گرو تحول فرهنگی است

یکی از ساحت های تحول فرهنگی، اقتصاد است و از آنجا که این تغییرات فرهنگی در اقتصاد مردم بسیار سخت صورت می گیرد، باید از مسیر تربیت وارد این عرصه شد. صرف داشتن یک درس اقتصاد در هر سال تحصیلی کافی نیست بلکه باید این مفاهیم در قالبهای فرهنگی و جذاب به دانش آموزان ارائه شود و اغلب این مفاهیم اقتصادی مفید را می توان در متون گذشتگانمان دید.
در غرب با تکیه بر آموزش های مردم مبتنی بر دو حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد سیاسی، جوامع را به این جهت سوق دادند که برای پیشرفت و توسعه جزء نظام اقتصاد سرمایه داری، نسخه دیگری وجود ندارد اما باید توجه کرد که در دین اسلام نیز سه حوزه تربیتی انسان در عرصه اقتصادی مشتمل بر عقاید اقتصادی، اخلاق اقتصادی و احکام اقتصادی وجود دارد. بر اساس آیات و روایاتی که در این سه حوزه وجود دارد، متوجه تأکید، توجه و تمرکز اسلام در تربیت و آموزش انسان ها جهت نیل به پیشرفت و توسعه جامعه می شویم.

این سخنرانی ۲۰ شهریور ۹۴ ، به همت پایگاه «مدرسه اقتصاد» در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی» ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar