سخنرانی احسان خاندوزی در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی»،۲۱شهریور۹۴

۶۵۱

اقتصاد سیاسی سد راه اقتصاد مقاومتی

در هر تعامل اقتصادی یک خط تاثیر و یک خط تاثر وجود دارد. اقتصاد سیاسی، به معنای نقش آفرینی گروه های ذینفع است. ما در زمینه ی مقاوم سازی اقتصاد ایران این مدعا را داریم که بیش از هر تغییر دیگری نیازمند مناسبات سیاسی هستیم.
در اقتصاد مقاومتی قرار بر راه های سخت و پر منفعت است تا به عدم وابستگی برسیم و در آخر فقدان راهبرد با ثبات برای این مدعاست، در این مدعا برون رفت مطرح است و ما برای رسیدن به این ادعا الزاماتی داریم. ابتدا باید منافع گروه های مولد بازمهندسی شود یعنی سالم و سودآور و با ثبات و بیرون از دست اندازی ها و خارج از دسترسی دلال و سفته باز قرار گیرد. پس تضمین سلامت اداری در بخش عمومی از طریق سیستم جزا و پاداش باید انضباط یابد و در آخر نیاز به برنامه مدون طولانی مدت داریم.

این سخنرانی ۲۱ شهریور ۹۴، به همت پایگاه «مدرسه اقتصاد» در دوره آموزشی «اقتصاد واقعی» ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar