سخنرانی غلامحسین ابراهیمی دینانی در همایش «حکمت و معنویت»، ۲۵آبان۹۴

۷۶۰

هستی بدون انسان خاموش است

معنی همه جا حضور دارد و ما باید با تفسیر به آن برسیم و کشفش کنیم. زبان ساختار است، الفاظ و کلمات نیست. ساختار همه زبان ها هم با هم یکسان است فقط لغت ها باهم فرق دارند. لغت ها خودشان حرف نمی زنند بلکه در ساختار است که صدایشان درمی آید، بنابراین اگر انسان و زبان نبود، هستی خاموش می ماند. اصل هستی سخن می گوید و بهترین زبان هستی، زبان آدم است، ترکی، عربی و فارسی هم ندارد ما صدای و ندای هستی را می شنویم و چون می شنویم، می فهمیم هستی چه می گوید.
با این حساب فلسفه همان حکمت است؛ فلسفه، حکمت و معنی را آشکار و به عبارتی فکر را از اسطوره جدا می کند. از اسطوره گفتم چون شعر و اسطوره زبان اولیه بشر هستند. فلسفه می خواهد افسانه را از غیرافسانه و اسطوره را از غیراسطوره جدا و معانی آنها را آشکار کند.

این سخنرانی ۲۵ آبان ۹۴، به مناسبت روز جهانی فلسفه در نشست «حکمت و معنویت» در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar