مناظره الویری و نقیب‌زاده با موضوع «تمدن نوين اسلامي» در برنامه زاویه، ۲۰ آبان ۹۴

۱۲۸۱

انقلاب اسلامی لاجرم به تمدن منجر می شود

احمد نقیب زاده: جهان اسلام با شکوفایی تمدن غرب، بیدار شد و اساس تمدن غرب هم تکنولوژی است. وقتی تکنولوژی وارد جایی می شود، تنها ابزار منتقل نمی شود، بلکه تمام مناسبات انسانی تحت تأثیر آن تغییر پیدا می کند. بنابراین اگر بخواهیم تمدن اسلامی داشته باشیم، باید تکلیف خود را با تکنولوژی و مدرنیته مشخص کنیم. چیزی که الان می بینیم این است که جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از پهلوی ها اقدام به انتقال و وارد کردن تکنولوژی کرده است که آثار آن را در جامعه می بینیم.
محسن الویری: شاخص ترین جنبه غرب صنعت و فناوری است، اما نقطه کانونی غرب، اندیشه و عقلانیت غرب است. ما به عنوان مسلمان شرقی که تحت تاثیر فناوری غرب به خومان آمده ایم، باید با علت اصلی که همان اندیشه غرب است، مقابله کنیم و نه معلول که همان فناوری است. این اتفاق بعد از انقلاب اسلامی افتاده است بدین معنا که با اندیشه اسلامی، اندیشه غرب به چالش کشیده شده است.

این گفتگو ۱۷ آبان ۹۴ در برنامه زاویه در شبکه چهار سیما انجام شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar