سخنرانی مصطفی محقق داماد در همایش «حکمت و معنویت»، ۲۵آبان۹۴

۱۴۲۰

معنویت عنصر اصلی دینداری است

از نظر الهیات اسلامی، هدف اصلی از بعثت انبیاء عمل به شریعت و اخلاق صرف نیست. در قرآن ما تعبیرات زیادی داریم که افراد عامل به شریعت هستند، اما چون فاقد عنصر و گوهر و دین داری هستند، مورد نکوهش قرار می گیرند.
به عقیده من دین یک چاقوی دو پهلو است. اگر درست درک بشود آدمی را به اعلا می رساند، اما اگر بد فهمیده شود انسان را به اسفل السافلین می برد. همه ما جوامعی را می بینیم که در آنجا دین وجود ندارد اما خصلت های خوب و جوانمردی وجود دارد، از آن طرف هم جوامعی را می بینیم که دین وجود دارد ولی دینداران آنجا دُگم و بدون رحم و مروت هستند ولی تصور می کنند در جوار رحمت الی هستند.
عنصر و گوهر اصلی دینداری همان حبل الله (ریسمان الهی) و عروع الوثقی (دستگیره اتصال به خدا) است. در قرآن هم راز اصلی دینداری معرفت و ایمان به غیب است یعنی اگر فرد تمام اعمال دینی را انجام دهد اما این عنصر را نداشته باشد دینداری اش درست نیست.

این سخنرانی ۲۵ آبان ۹۴، به مناسبت روز جهانی فلسفه در نشست «حکمت و معنویت» در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
امید
امید

باید که آشنایی داشتن ُ سر به سودا پرورشها یافتن .