نقد کتاب «نگرش های ایرانی» اثر محمد بقایی ماکان باحضور میرجلال‌الدین کزازی، ۵بهمن۹۴

۲۱۹۷

ما نیازمند آنیم که ایرانی بمانیم

محمد بقایی ماکان: جامعه ایرانی هر گاه متوجه شود فرهنگ ایران جدی گرفته نمی شود، سربرآورده و با این تفکر مقابله می کند. بر همین اساس است که اگر امروز سرزمینی به نام ایران وجود دارد، مدیون این واکنش ها و حماسه سرایانی از جمله فردوسی است. در پنج فصل از کتاب «نگرش های ایرانی» به مبحث نوروز پرداخته شده است؛ چرا که بدون نوروز، معلوم نبود چه بر سر تمدن ایران می آمد. این نوروز بود که دستگاه ما را نگه داشته است. به طور کلی نظر من این است که آیین های ایرانی موجب نگه داری سرزمین ایران شده است. تمام محتوای کتاب نگرش های ایرانی بر همین مبنا و رگه های مشترک بنا شده است.
میرجلال الدین کزازی: ما بیش از هر زمان نیازمند آنیم که ایرانی بمانیم؛ چون فقط با اندرز و کتاب خواندن نمی توان ایرانی ماند؛ باید اندیشه را به انگیزه دگرگون کنیم. روزگار ما روزگار گسترش فناوری رسانه و گسترش فریب های بزرگ است. بر ترین نشانه این روزگار، ناپایداری است؛ به همین علت هم روزگار پسند روز (مُد) شده است. این روز ها آگاهی از در و دیوار می ریزد اما آگاهی همواره سودمند نیست و بسیاری از آن ها، زیان بارند.
به نظر من خواننده با خواندن این کتاب به شناخت از ایران می رسد. من برای حضور در این آیین، دو انگیزه داشتم؛ یکی اینکه کتاب را خواندم و آن را شایسته دیدم. دیگر اینکه نویسنده کتاب را می شناختم و دلبستگی او را به فرهنگ ایران می دانستم.

این سخنرانی، ۵ بهمن۹۴، در قالب هفتاد و نهمین نشست «راویان اندیشه» در فرهنگسرای اندیشه ایراد شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar