گفتگو با ابراهیم فیاض پیرامون «روش‌شناسی مبارزاتی شیعه»

۱۱۷۰

شیعه همواره مبارزه منفی کرده است

مبارزات شیعه بر اساس یک چهارچوب حکمتی صورت می گیرد که مبتنی بر قرآن است. به نظر من مبارزه شیعه بر اساس حکمت است؛ نه فلسفی است و نه عرفانی. انقلاب ها و مبارزاتی که بر اساس فلسفه و عرفان در تاریخ انجام شده، همراه با خشونت و کشتار بوده است. اما حرکت بر مبنای حکمت، که مهم ترین عنصر آن فقه است، تنها مبارزه منفی و مقاومت را در پی دارد که مصادیق آن به وفور در تاریخ اسلام وجود دارد.
این خط تا انقلاب اسلامی هم می رسد و در راهپیمایی ها بازتولید می شود. در این بین ما نباید با دخالت های سیاسی در راهپیمایی، آن را از ماهیت آن منحرف کنیم. این نگاه حاصل رویکرد اشرافی است که به جای مدیریت، به حذف و محدود کردن می پردازد. در حالی که سیاستگذاری ها باید در ادامه حرکت مردم صورت بگیرد.

این گفتگو به همت دبیرخانه همایش «بررسی ابعاد جامعه شناختی راهپیمایی ۲۲بهمن» و با همکاری سیمافکر انجام شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar
پرنده سفید
پرنده سفید
با سلام. 1- بسیار تعجب آور است از آقای دکتر که چگونه نوع تفکر و عمل داعش ، سوسیالیسم و مارکسیسم در یک دسته طبقه بندی می شوند و هر سه در جبهه عرفان قرار می گیرند؟ آن هم عرفان الحادی… 2- بسیاری از وقایع تاریخی دارای حقایق نسبی هستند و تفسیر یکپارچه از آن متناسب با برداشت مدرن علم نیستند و لذا نمی توان به آنها مطلق نگاه کرد. مثل دوره صدر اسلام 3- اواخر سخنان ایشان بهتر از سخنان ابتدایی و میانی بحث بود ولی عمق کمی داشت که شاید به دلیل کمی وقت بود…. 4- شجاعت آقای… Read more »