میزگرد چهارم سمینار «جامعه شناسی راهپیمایی ۲۲بهمن» باحضور الستی، آقاسی و جعفری، ۳۰بهمن۹۵

۱۵۴۰

راهپیمایی ۲۲ بهمن تکرار انقلاب است

محمد علی الستی: ما با راهپیمایی به عنوان یک نماد مواجه ایم، هر گاه کارگردانان راهپیمایی اصرار بر پایایی نماد راهپیمایی بعنوان وسیله همیشگی اعلام مشروعیت نظام تاکید داشته باشند ما بجای اینکه به سمت تمدن اسلامی بر اساس فقه حکومتی پیش برویم به سمت تاکید بر الگوهای فرمالیزمی حرکت می کنیم که در درون نهادهای ما را دچار دگرگونی می کند.
محمد آقاسی: علی رغم شعارهایی درباره ۲۲بهمن داده می شود دچار یک سکوت جدی در رابطه با آن هستیم. مردم ایران کنش جمعی دارند، انتخابات و راهپیمایی ۲۲بهمن مهم ترین این کنش هاست. اگر فرصت و امکان مطالعه تجربی این قبیل حرکت های مردمی باشد به نتایج خوبی در مورد ۲۲بهمن خواهیم رسید.
علی جعفری: تلقی راهپیمایی به عنوان یک نماد اساساً اشتباه است. چرا که راهپیمایی نماد نیست بلکه نهاد است و اتفاقاً مهمترین و اساسی ترین نهاد انقلاب اسلامی همین راهپیمایی ۲۲ بهمن است. راهپیمایی هم عامل اجتماعی ایجاد انقلاب است و هم عامل اجتماعی بقای انقلاب. چنانچه که دکتر کچویان نیز در تحلیل خود از راهپمایی به همین مطلب اشاره می کنند که: راهپیمایی ۲۲ بهمن گرامیداشت انقلابی نیست که سی و چند سال پیش اتفاق افتاده بلکه تکرار خود انقلاب در هر سال است. یعنی به تعبیری ما تا به امروز ۳۶ بار انقلاب کرده ایم.

این میزگرد ۳۰بهمن ۱۳۹۵، در سمینار «جامعه شناسی راهپیمایی ۲۲ بهمن»، در پژوهشکده باقر العلوم(ع) و به همت این پژوهشکده و با همکاری موسسه اشراق برگزار شده است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar