آنونس رونمایی سیمافکر- فیلم مستند

۱۸۹۵

در جهان بودن یا سینمای مستند

چیزی در جهان وجود دارد که قابل نمایش است. و به تماشا می ارزد. این چیز که قابل دیدن است باید داستانی داشته باشد و از دردی که بر انسان می رود سخن بگوید. تفاوتی در فیلم مستند هست که آنرا با دیگر گونه های سینمایی متفاوت می کند. مستند برخی مواقع بسیار مهیب تر از فیلم داستانی است. این درست است که فیلم مستند هم، همچون سینمای داستانی، دارای داستان است و گاهی تنها از این جنبه که مخاطب خود آگاه به واقعی بودن داستان هاست، متمایز می شود، اما مستند عمقی از زندگی را نمایش می دهد که در آن، با سخت ترین هسته زندگی، و تلخی و دشواری در جهان بودن و زندگی کردن مواجه می شویم. اینجا دیگر تذکرِ «اینها همه قصه است» وجود ندارد تا آنرا تسکین دهد. تماشای فیلم مستند می تواند بسیار دشوار تر و پر رنج تر از فیلم های داستانی باشد. در حقیقت هیچ مدیومِ سینمایی به اندازه فیلم مستند نمی خواهد تا این اندازه با بغرنجی و مهابت حیات ما، روبرو، و حتی درگیر شود.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar