تیزر رونمایی سیمافکر، مجموعه سخنرانی های یوسف اباذری

۴۰۲۸

باید یاد بگیریم!

جامعه ی فلسفه خوانده ی ایران و جماعت های روشنفکری، یوسف اباذری را بیشتر با فصلنامه «ارغنون» می شناسند. دانشجویان و دانش آموختگان علوم اجتماعی، او را استادی می شناسند که همواره از جامعه شناسی، دفاع کرده و بر جامعه شناسان تاخته است. مردم هم کافیست کمی جدی تر از آنچه معمولا انتظار می رود، در صفحات فرهنگی اینترنت و روزنامه ها سرک کشیده باشند تا چیزی از سخنرانی های جنجالی او و البته موضع پر سرو صدایش درباره مرگ مرتضی پاشایی، شنیده یا خوانده باشند. اینهمه تصویر و تصور از یک چهره ی «دانشگاهی» که کمتر سودای پراتیک اجتماعی و سیاست عملی داشته، عجیب و البته جالب توجه است. اباذری اما هیچوقت نشان نداده که فریفته ی ایماژهایی است که اینجا و آنجا از او ساخته می شود. او هم مردم را می نوازد که چرا نمی آموزند؛ هم دانشگاه و علم را مواخذه می کند که چرا فقط نوک دماغ خود را می بیند و دستش به آن «بیرون» نمی رسد؛ و هم جماعت های روشنفکری را شماتت می کند که چرا گرفتار مُدهای فکری هستند و متوجه ابتذال و بی مایگی که خطری جدی پیش روی آنهاست، نیستند. با اینهمه، هرچند اباذری گاه و بی گاه، بر علیه علاقه مندان به مرام فکری اش و حتی بر علیه شخص خودش، طغیان می کند؛ اما می توان انتظار داشت که هروقت بخواهیم سراغی از او و مواضعش بگیریم، او را باید در حوالی همان جایی پیدا کنیم که انتظارش را داشته ایم. اباذری با همه ی آنهایی که او را به نام های گوناگون سراغ می گیرند، یک حرف دارد: «باید یاد بگیریم». باید خود را همانگونه که هستیم، بشناسیم. هرچه مانع این شناخت «واقعی» باشد را باید دور ریخت. حتی اگر این دور ریختنی، «فلسفه» باشد که اباذری، روزگاری، خود در گستراندن و پراکندن آن سهم بزرگی داشته است…

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar