بخشی از سخنان محسن رنانی در برنامه زاویه، ۷ مهر ۹۵

۱۲۳۷

ما و راه دشوار اقتصاد مقاومتی

گیومه/فرزانه شفاه: محسن رنانی، که هفته گذشته مهمان برنامه زاویه بود، همچنان دغدغۀ اجماع ملی بر سر یک راه حل اقتصادی در کشور را دارد. از همین روست که وقتی می خواهد درباره اقتصاد مقاومتی سخن بگوید، بر همین نکته پای می فشارد که سیاستگذاران کشور، از تدوین یک منشور راهنمای عملی که اقتصاد مقامتی را به دغدغه ای ملی و عمومی تبدیل کند و مشارکت همگانی را برانگیزد، غافل مانده اند.  در حال حاضر، باور عمومی بر این است که اقتصاد مقاومتی، در حد یک ابلاغیه رسمی باقی مانده و هیچ انگیزۀ جمعی برای مردم ما نساخته. اما دستکم رنانی که خود یک اقتصاددان است، وقتی از برنامه و دستور العمل، سخن می گوید، خوب می داند که وجود دستورالعمل‌های این چنین، در شرایطی که نیروی پیش برندۀ مردم و کنشگران اقتصادی، بیش از هرچیز، قواعد طبیعی و مکانیزم های رایج اقتصاد هستند، راه به جایی نخواهند برد. دست کم درباره اقتصاد جدید می توان قاطعانه گفت که آیینه زندگی انسان شده و منطق علمی اقتصاد، همۀ امور دیگر زندگی انسانی را سامان می دهد. در چنین شرایطی، ما با طرح اقتصاد مقاومتی می خواهیم سیطره نگاه اقتصادی بر همه امور را به چالش بکشیم، تا آموزۀ جهاد و مقاومت، اصل پیش ران جامعه به سوی پیشرفت باشد. اما هرچه هست، مقاومت، باید از مسیر اقتصاد بگذرد. جای طرح این پرسش همچنان هست که چگونه قصد داریم با خودِ اقتصاد، از منطق حاکم بر اقتصاد، عبور کنیم؟ شاید باید اجماع را نه بر سر دستورالعمل های «مقاومت»، بلکه بر سر معنی آن «اقتصاد»ی پایه گذاشت که بناست پذیرای مقاومتی عمیقا سیاسی و عمیقا انسانی ما باشد. این را می دانیم که یک چنین اقتصادی، همان اقتصاد متعارف مندرج در علم اقتصاد نیست. گفتار اجماع، جز با قدم گذاشتن در مسیری که دربارۀ این اقتصاد نوبنیاد، به توافق نرسیم، گفتار قدرتمندی نیست.

دیدگاه بگذارید

2 پیام ها روی "ما و راه دشوار اقتصاد مقاومتی"

avatar
محمد امین
محمد امین

سلام.
درست است. مگر بر سر ماجرای حذف یارانه ها این همه توصیه و تبلیغات ملی و مذهبی توانست رفتار مردم را تغییر دهد؟

مهدی
مهدی

مشکل یارانه ها در این بود که دولت به جای ارائه راه حلی بهتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم از آنها می خواست که حتی دست از یارانه ای که میگیرند بردارند
در حالی که در عمل متناقض رفتار می کرد و تا امروز هم یارانه ثروتمندان را قطع نکرده است ! چرا ؟