سخنرانی آنتونیو گوترس دبیرکل جدید سازمان ملل در مجمع عمومی

۵۳۶

کمیسر پناهندگان، در عصر سلطۀ آوارگان!

گیومه/ امیر راغب: آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل شد. آنتونیو گوترس سیاستمدار ۶۷ ساله پرتغالی با موافقت پنج عضو دائم شورای امنیت و البته پس از رای تشریفاتی مجمع عمومی سازمان ملل، بر کرسی دبیرکلی این سازمان تکیه زد تا سازمان ملل متحد، نهمین دبیرکل تاریخش را به خود ببیند. این سیاستمدار چپ گرای پرتعالی  در حالی از اوایل سال میلادی آینده، برای مدت ده سال سکان بالاترین رکن حقوقی این سازمان را عهده دار می شود، که سازمان ملل، با مسائل عدیده ای از جنگ و تروریسم در خاورمیانه، تا گرسنگی و بیماری در آفریقا و البته، مسئلۀ پناهندگان، روبروست. انتخاب گوترس شاید چپ جهانی را خرسند سازد. هرچه باشد گوترس سابقۀ ریاست انجمن جهانی سوسیالیست ها را در کارنامه دارد. این انتخاب همچنین ممکن است فعالان حقوق پناهندگان را خوش آمده باشد. لابد اینها با خود خواهد گفت: «هی! او ده سال کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل بوده است!» گوترس هم در نخستین سخنرانی پس از انتخابش، حامیان خود را حسابی سر کیف آورده و برای دوره جدید فعالیت های سازمان ملل، اولویت هایی نظیر دفاع از حقوق زنان، پناهندگان، کودکان، و البته حل مناقشۀ جهانی با دولتهای بلاتکلیف در سوریه و یمن، معین کرده است. این یعنی «اقلیت ها» خیالشان راحت باشد که در اتاق دبیرکل جدید، صندلی راحتیِ ویژه ای، برای آنها و نمایندگانشان اختصاص داده شده است. البته که سازمان ملل، باید بتواند در برابر فشارهای فزایندۀ نیروهای محلی و حاشیه ای در اینجا و آنجای عالم، همچنان از کلیت و جهانی بودن، دفاع کند و این مناقشۀ مرگ و زندگی این سازمان است. اما مسأله، دیگر هرگز ارتقای توان چانه زنی با اقلیت های سازمان یافته در دنیا و ادغام آنها در «اراده جهانی» سازمان ملل نیست؛ بلکه چالش اصلی، ظهور نیروهای واگرایی است که هرچه بیشتر، در پی آن هستند تا منطق خود را به «منطق جهانی» تبدیل می کنند. «داعش» صرفا نام سهل الوصول ترین این نیروهاست! سوژۀ آیندۀ سیاست جهانی، نه «پناهندگان»، بلکه «آوارگانی» هستند که پشت مرز هیچ سرزمینی، چشم انتظار روی خوش نیستند، و همۀ مرزها مرزِ آنها و زمین، سرزمین آنهاست. کمیسرِ پناهندگان، در برابر مخاطرۀ آوارگان، چه در چنته خواهد داشت؟ این یک نبرد جالب توجه است.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar