سخنرانی سهیلا صادقی در نشست «آسیب‌های اجتماعی ستایش»، ۱۲اردیبهشت ۹۵

۱۶۱۹

قتل ستایش یعنی چه؟

قتل ستایش، دختر پنج ساله که در نیمه‌ی دوم فروردین ماه سال جاری در ورامین تهران اتفاق افتاد، باعث شد؛ کلماتی پایشان به ماجرا باز شود، تا حساب این قتل را از جرائم دیگری که هر روز در ایران اتفاق می‌افتد، جدا شود. کلماتی چون «بحران جنسی»، «نژاد پرستی»، «رواج فیلم‌های مستهجن» و… این همه بهانه ای شد تا تحلیل گران وارد شوند و هریک از جهتی ماجرا را کنکاش کنند. سهیلا صادقی در این سخنرانی، بیش از هرکس این تحلیل گران را خطاب قرار می‌دهد. او، که استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است و پژوهش‌های جرم‌شناسانه‌ی متعددی را با همکاری قوه‌ی قضاییه انجام داده، در سخنرانی خود، ابعاد اجتماعی ماجرا را بیش از هرچیز مورد تاکید قرار می دهد. گویا دکتر صادقی در نهایت معتقد است، اتمسفر سیاست زدگی و بار امنیتی بالا و فاجعه انگاری از ماجراهایی اینچنین باعث می شود ابعاد دقیق آن که اغلب جامعه شناسی مسئول تحلیل آن است، پنهان بماند. نکته قابل تامل در دیدگاه سهیلا صادقی تاکید روشی اوست بر تحلیل های ممکن از قتل های اینچنین. او روش درست را نه دیدگاه سیاسی و نه دیدگاه رسانه ای که نگاه جامعه شناسی می داند.

دیدگاه بگذارید

شما اولین پیام را بگذارید

avatar