سخنرانی ژان میشل فرودون در دانشگاه تربیت مدرس درباره «نقد فیلم» - ۹اردیبهشت ۹۵

۱۷۷۲

«نقد» بابِ گفت‌و‌گو است

سیمافکر: شنیدن حرف‌های یک منتقد درباره نقد فیلم اهمیت دارد، چرا که نقد می‌تواند تکلیف بسیاری چیز‌ها را دگرگون کند. به این دلیل که روایت ما را از امور روشن می‌سازد، می‌تواند معیار باشد. در مورد بخصوص «سینما»، این نقد است که تکلیف فیلمِ خوب را از بد معلوم می‌کند. اگر نقد نباشد، نمی‌دانیم فیلم خوب و بد کدام است. اگر نقد فیلم نبود به واقع تاریخ سینما روایت نمی‌شد و معنی نمی‌یافت. ژان میشل فرودون که در دوره‌ای سردبیر مجله کایه‌دو‌سینما (در دهه ۹۰) بوده، درباره نقد به نحوی سخن می‌گوید که گویا اهمیت آن‌را فرض گرفته است. با این وجود او ناگزیر است برای آنکه توضیح دهد، نقد فیلم چه هست و چه نیست، مدام بر اهمیت گفت‌و‌گویی که نقد در تمام تاریخ سینما در انداخته، تاکید کند. فرودون از اشکال مختلف نقد فیلم در جهان امروز نام می‌آورد؛ از نقد اینترنتی، ژورنالیستی و دانشگاهی گرفته تا آنچه که او نقد حقیقی می‌نامد. نقد فیلم به معنای حقیقی، نزد فرودون یک گفت‌وگو است میان مخاطب سینما با فیلم‌ها. گفت‌و‌گویی که پس از فیلم شروع می‌شود. نقد نظر به گشودگی اثر هنری دارد. نقد نشان می‌دهد که اثر هنری پایان‌ناپذیر است. نقد سلیقه ما را می‌سازد و جهان را برای ما روایت می‌کند. اما هنوز، پس از اینهمه تاکید بر اهمیت نقد فیلم، چندان مایه تعجب نیست، اگر کسانی اهمیت و تاثیر آن‌را نادیده انگارند! ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اهمیت هر چیزی ممکن است زیر سوأل رود، حتی فکر کردن.

دیدگاه بگذارید

3 پیام ها روی "«نقد» بابِ گفت‌و‌گو است"

avatar
نادر
نادر
سخنرانی وزین و سلیسی بود، ممنون بابت حسن انتخاب. اما دوباره و طبق معمول متنی که در توضیح این فیلم نوشته شده، بی ربط و حتا متعارض با سخنان سخنران است! نویسندگان سیمافکر هنوز نمی توانند بدون نگاه از بالا به مواضع سخنرانان چیزی درباره ی خود سخنان آنها بنویسند و به معنای جدی وارد دیالوگ با آن شوند. نویسنده از یک سو مدعی ست فرودون اهمیت نقد را مفروض گرفته و از سوی دیگر مدعی ست که او در سخنانش به تاثیر و گفت و گویی که نقد به راه انداخته ارجاع میدهد، حال آنکه اصل بحث فرودن نه… Read more »
یک ایرانی
یک ایرانی

واضح است که متنی که در ابتدای این سخنرانی آمده است نحوی دعوت به سخنرانی دارد. قرار نیست شرح دوباره سخنان سخنران باشد. مقدمه ای است بر سخنان او. بنابر این استدلال شما به کل زیر سوال می رود. به نظر من فرودون در فحوای کلامش داشت درباره اهمیت نقد فیلم سخن می گفت….

دیتریش
دیتریش

عجب مترجمی است مترجم شفاهی شون! خوبه!